Tjenester

PUMPER OG VENTILER


Pumper og ventiler er vårt spesialområde. Vi leverer alle typer
pumper og ventiler for et hvert behov. Vi utfører service og
vedlikehold av alle typer pumper, ventiler og prosessutstyr.

TRYKKPRØVING / ULTRALYDMÅLINGER

Vi utfører trykkprøver og kontroll av tanker og beholdere
etter de nye forskriftene fra Direktoratet for Sikkerhet, Helse
og Beredskap.
Kontroll og revisjon av sikkerhetsventiler.

SYREVASK VARMEVEKSLERER

Vi utfører syrevask av varmevekslere, rørsystemer, radiatorsystemer,
turbinkjølere og oljekjølere. Med vårt mobile utstyr
utfører vi oppdrag i hele landsdelen.

KOMPRESSORER


Vi er serviceverksted for Ingersoll-Rand kompressorer. Her
får du servicebistand, levering av trykkluftanlegg og nødvendige
reservedeler.

TØRRISBLÅSING

Vi har utstyr for tørrisblåsing og er behjelpelig med
rengjøring av det meste innen industrien. Å blåse
rent med tørrispellets og trykkluft etterlater ikke
noe annet avfall enn det som skal fjernes fra underlaget.
Selve rengjøringsmediet blir til gass.
Vi har også utstyr for sandblåsing.

BELZONA VEDLIKEHOLDSPRODUKTER


Reparasjoner, beskyttelse og
forbedringer med Belzona på metall,
keramikk og gummi.

Eksempelvis:
– Slitte og ujevne akslinger
– Ødelagte og slitte gjenger
– Ødelagte og slitte kilespor
– Sprukket og hullet støpejern
– Ujevne maskinfundamenter
– Slitte lagre og hylser
– Ødelagte flenseflater
– Lekke tanker
– Ujevne og slitte hydrauliske stempelstenger
– Skadde/lekke rør

Vi har spesialkompetanse innen bruk av Belzona kompositt
vedlikeholdsprodukter som vi er distributør/forhandler av.
Vi utfører oppdrag over hele landet og offshore.